Service providers do not allow traffic data in electronic communication, market abuse and legal violations are kept for combat purposes

Europe

Ezenkívül a nemzeti bíróság nem korlátozhatja időben az ilyen megőrzést előíró nemzeti szabályozást az érvénytelennek nyilvánítás joghatásait.

A VD és az SR ellen bennfentes kereskedelem, bennfentes kereskedelemben való közreműködés, bűnsegély miatt indult büntetőeljárás Franciaországban vesztegetés és pénzmosás miatt. Ezek az eljárások a VD és az SR telefonhívásaiból nyert személyes adatokon alapultak, a szolgáltatások nyújtásával összefüggésben keletkezett közlések, amelyeket az Autorité des marchés finanszírozók (értékpapír-piaci hatóság, AMF) nyilvántartásba vettek. az utóbbi által indított vizsgálatot. VD és SR fellebbezést nyújtott be a Cour de cassationhoz (Semmítőszék, Franciaország) a Cour d’appel de Parishoz (Párizsi Fellebbviteli Bíróság, Franciaország) két olyan ítélet ellen, amelyek előtt a Bíróság

A Cour de cassation az előzetes döntéshozatal iránti kérelmében lényegében arra vár választ a Bíróságra, hogy az „elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv2” összeegyeztethető-e az Európai Unió alapvető jogaival. A „piaci visszaélésre” vonatkozó rendelkezései chartájával összefüggésben értelmezik. az irányelv4 és a piaci visszaélésekről szóló rendelet5 vonatkozó rendelkezéseivel a nemzeti jogi intézkedések keretében, amelyek megakadályozzák az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, a piaci visszaélésekkel összefüggő jogsértések leküzdése érdekében, ideértve a bennfentes kereskedelmet is a) általános és differenciálatlan tárolására forgalmi adatok a rögzítéstől számított egy évre kötelezik. Abban az esetben, ha a szóban forgó nemzeti jogszabály összeegyeztethetetlen az uniós joggal,

In its judgment handed down today, the Court states, first of all, that neither the “market abuse” directive, nor can the regulation on market abuse form the legal basis for electronic communications general regarding the preservation of data traffic records held by service providers obligation for the purpose of exercising the powers assigned to the competent authorities in the field of finance vested under these laws.

Secondly, the Court recalls that the “electronic communications data protection” directive is electronic in the communications sector for the preservation of personal data and more generally for the management of personal data relevant reference act. Thus, this directive applies to data traffic stored by electronic communication service providers it also applies to registers which are covered by the Market Abuse Directive and the Market Abuse Directiveaccording to the decree, the competent authorities in the field of financial affairs can request from them. Consequently, the electronic evaluation of the legality of the management of records held by telecommunications service providers by the Court must be carried out on the basis of the conditions contained in the interpreted “electronic communications data protection” directive.

Therefore, the Court considers that the “Market Abuse” Directive and the Market Abuse Regulation, interpreted in the context of the “electronic communications data protection” directive and in the light of the Charter, it does not allow it and traffic data from the date of recording by the electronic communication service providers years, general and without discrimination, with market abuse – including insider trading its preservation for the purpose of combating trade-related violations.

Thirdly, the Court confirms its jurisprudence, according to which it is contrary to EU law if any a national court limits in time what is his task under national law, thereby becoming invalid the legal effects of the declaration – with regard to the national regulations that make the electronic communications service providers a are required to store traffic data and location data in general and without distinction – that e regulation is incompatible with the “electronic communications data protection” directive.

Ezenkívül a Bíróság emlékeztet arra, hogy az ilyen megőrzéssel megszerzett bizonyítékok elfogadhatósága a tagállamok eljárási autonómiájának elvével összhangban a nemzeti jog hatálya alá tartozik, többek között az egyenértékűség és a tényleges végrehajtás elvének tiszteletben tartása mellett. Ez utóbbi elv alapján a nemzeti büntetőbíróság köteles figyelmen kívül hagyni az uniós joggal összeegyeztethetetlen általános és válogatás nélküli megőrzéssel megszerzett információkat és bizonyítékokat, ha az érintett személyek nem tudnak hatékonyan nyilatkozni ezekről az információkról és olyan bizonyítékokról, amelyek valamely területről származnak. a bíróság tudomásán kívül eső és meghatározó, befolyásolhatják a tényállás megállapítását.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *